6 listopada 2016

Dla syndyków

 

Kupujemy wierzytelności od syndyków i likwidatorów. Jesteśmy zainteresowani wszelkimi wierzytelnościami, także spornymi, w trakcie postępowań sądowych i komorniczych, jak i wpisanych na listę postępowań układowych i likwidacyjnych.

Jesteśmy zainteresowani również wierzytelnościami wynikającymi z niezapłaconych faktur i kaucji gwarancyjnych.

Osoba do kontaktu :

Damian Bieniek

  damian.bieniek@proinvestgroup.pl

  +48 501 588 873